TVN-supply-bnn-022
01
TVN SUPPLY
มาตราฐานการผลิต สำหรับ
อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม
TVN-supply-bnn-025
02
TVN SUPPLY
มาตรฐานสินค้าส่งออก
Export standard

สินค้า และ บริการ tvnsupply - ProductS & Services
โรงงานรับผลิต ขวดพลาสติก

TVN มีบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปและ บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ต่างๆ
TVN ให้บริการจัดทำแม่พิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET / PE / PP
TVNให้บริการงานสกรีนขวด PET โดย เครื่องสกรีนอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
TVN ให้บริการงานออกแบบ ทั้งเชิง Design และ วิศวกรรม

tvnsupply

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PET พรีฟอร์ม

TVN มีพรีฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
preform-tvn-supply

WHY CHOOSE US ?

โรงงานรับผลิต ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์
บริษัท ทีวีเอ็น ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติกในประเทศไทย โรงงานผลิตขวดพลาสติก ในฐานะผู้ผลิตขวดพลาสติก ชั้นนำของประเทศไทยลงทุนในสายการผลิตแม่พิมพ์เป่าและฉีดด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงเครื่องจักรถูกสั่งงานด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ดังนั้นเราจึงได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

ลดต้นทุน

TVN ออกแบบและคำนวณการใช้ปริมาณ วัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีกว่าเดิม

เพิ่มประสิทธิภาพ

TVN ใช้เทคโนโลยีและความชำนาญ ในการออกแบบและผลิต

เพิ่มมูลค่า

TVN ให้คำปรึกษา Design และ วิศวกรรม
Play Video

WE WILL GIVE OUR ENTIRE ATTENTION TO SOLVING YOUR PROBLEM. PROMISE.

WE WILL GIVE OUT ENTIRE
ATTENTION TO SOLVING YOUR PROBLEMS.. PROMISE.

สาระน่ารู้จากเรา KNOWLEDGE

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือ วัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เราควรเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราด้วย

Read More »

ลูกค้าของเรา Our customer

TVN supply

เรายินดีให้คำปรึกษา เรื่องการออกแบบเชิง Design และทางวิศวกรรม

เมื่อท่านส่งข้อความผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา